Peinka - sprevádzanie po Bratislave
PaedDr. Nikoleta Nováková, Sprievodca v cestovnom ruchu

Služby a prehliadky

Poskytujem sprevádzanie pre nasledujúce cieľové skupiny:

  • žiaci a študenti
  • dospelí
  • dospelí s deťmi

Prehliadky a vychádzky po Bratislave 3 samostatné témy, alebo výlety a exkurzie spojené s prehliadkou mesta a návštevy Bratislavského alebo Devínskeho hradu.

Cenník téma: Bratislava, jej príbehy a povesti - historická prechádzka:

  1. Žiaci a študenti - cena lístka na osobu 3 Eur. Nad 15 rokov 3,50Eur.
  • prehliadka trvá 1,5hodiny
  • začiatok prehliadky je o 8.30 pred SND v Bratislave pri fontáne (v prípade,ak je dohodnuté zmluvne, prehliadka môže začať o 9.00hod). Prehliadka je každý deň, teda pondelok až piatok.

 

 2. Cena dospelý 6 Eur a dieťa zadarmo sú na sobotu a nedeľu pripravené a ponúkané prehliadky po Bratislave školám a to dieťa v doprovode dospelého má vstup zadarmo. Historické kráľovské mesto Prešporok je téma vychádzky a prehliadky pripravenej len na sobotu a nedeľu.

 

3. Ak ste v Bratislave, a máte záujem o Večernú prehliadku a prezentáciu  Bratislavy, informujte sa na mobile +421 940 87 22 45 o možnosti zorganizovania prehliadky každý deň o 18:00hod. Odchod od Grasalkovičového paláca je o 18.15.

Prehliadka začína vždy pred Grasakovičovým palácom, sídlom prezidenta SR najskôr o 18:15hod. Je možné dohodnú si aj neskorší termín a dlžku sprevádzania.

  1. 1hod/4eur dospelá osoba, do 12rokov je cena 2Eur
  2. 1,5hod/6eur dospelá osoba, do 12 rokov je cena 3Eur
  3. 2hod/8eur dospelá osoba , do 12 rokov je cena 4Eur