Peinka - sprevádzanie po Bratislave
PaedDr. Nikoleta Nováková, Sprievodca v cestovnom ruchu

Kontakty

Kontakty sú najdôležitejšie. Nezabudnite uviesť:

  • názov a právna forma spoločnosti: živnosť PaedDr. Nikoleta Nováková-Peinka 
  • adresa sídla: Dobrá Voda 241, 919 54 Dobrá Voda okr. Trnava
  • adresu prevádzky: nemám 
  • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu
  • telefónne, faxové a mobilné čísla: mobil 0940 87 22 45
  • e-mailová adresa: nikoleta.novakova@post.sk
  • IČO: 40783871 a DIČ 1039573139